Πρόσκληση συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση Βιολογικών προϊόντων Eco Life Scandinavia & Nordic Organic Food Fair – Μάλμο Σουηδία, 13 & 14 Νοεμβρίου 2019