Πρόσκληση στην εξέταση του θεωρητικού μέρους για την απόκτηση Πιστοποιητικού κατηγορίας Ι (ψυκτικού), Πιστοποιητικού ΙΙ (ψυκτικού) και άδειας Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού συμπεριλαμβανομένου του Πιστοποιητικού κατηγορίας ΙΙ

3-2020--ΕΞΕΡΧ--Πρόσκλησηγιαεξετάσειςυποψηφίωνψυκτικ(1)

Σχολιάστε