Πρόσκληση στην εξέταση του Πρακτικού μέρους για την απόκτηση άδειας χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 1ης , Ειδικότητας Α΄ Ομάδας

27-2020--ΕΞΕΡΧ--ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΕΞΕΤΑΣΕΩΝΧΕΙΡΙΣΤΩΝΜ.Ε.(1)

Σχολιάστε