Πρόσκληση στην εξέταση της πρακτικής άσκησης για την απόκτηση άδειας χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 8ης Ειδικότητας Α΄ και Β΄ Οµάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ-ΛΑΡΚΟ-8Η-ΕΙΔΙΚ-12-ΙΟΥΛΙΟΥ-ΛΑΡΚΟ

Σχολιάστε