Πρόσκληση στην εξέταση πρακτικής άσκησης για την απόκτηση άδειας χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 3ης ειδικότητας Α ομάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΟ-ΜΕΡΟΣ

Σχολιάστε