Πρόσκληση στην 7η (Τακτική) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, την Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018, στην Λαμία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Π.Σ---1