Πρόσκληση στην 5η Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής ΄΄ zoom

5H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2021 - τελικη(1)

Σχολιάστε