Πρόσκληση στην 4η συνεδρίαση για το έτος 2019 του του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Π.Ε.Φωκίδας( Σ.Α.Φωκίδας)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΑ 4η 2019, για την 7-3-2019_signed

Σχολιάστε