Πρόσκληση στην 4η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4/23-1-2017

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ