4η Συνεδρίαση (Ειδική) – Πέμπτη 03.03.2022 ώρα 10:00 πμ

Πρόσκληση-σε-ΕΙΔΙΚΗ-συνεδρίαση-εκλογικής-διαδικασίας-μελών-ΟΕ-Παράταξη-Ενωτική-Περιφερειακή-Κίνηση-Απόστολος-Γκλέτσος

Πίνακας-θεμάτων-αποφάσεων-4ης-ειδικής-συνεδρίασης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 18_2022 ΨΛΑΧ7ΛΗ-ΕΓΙ

Εκλογή τακτικού μέλους (και έως δύο αναπληρωματικών) για την κάλυψη της κενής θέσης τακτικού μέλους της Περιφερειακής Παράταξης «Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση-Απόστολος Γκλέτσος» στην Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.