Πρόσκληση στην 48η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί την 28η Δεκεμβρίου 2017, στη Λαμία

Πρόσκληση στην 48η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ