Πρόσκληση στην 44η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί την 12η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στην Λαμία

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ