Πρόσκληση στην 3η Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής ΄΄e-presence΄΄