Πρόσκληση στην 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Λαικών αγορών Π.Ε.Φθιώτιδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)_SIGNED

Σχολιάστε