Πρόσκληση στην 36η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 36 12-9-2016

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ