Πρόσκληση στην 35η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 35 5-9-2016

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ