Πρόσκληση στην 2η Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

2Η-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΙΣΟΤΗΤΑΣ-ΤΩΝ-ΦΥΛΩΝ