Πρόσκληση στην 29η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στην Αμφίκλεια

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ