Πρόσκληση στην 29η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 29 18-7-2016

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ