Πρόσκληση στην 26η(Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017,στη Λαμία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 26 17-7-2017

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ