Πρόσκληση στην 1η (Τακτική) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017

Πρόσκληση στην 1η (Τακτική) Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου