Πρόσκληση στην 1η Συνεδρίαση της Ειδικής Διαπαραταξιακής Επιτροπής Αιρετών παρακολούθησης του έργου “Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για τα έτη 2020-2022”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (1Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ) ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ