Πρόσκληση στην 18η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Μαΐου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στα Καμένα Βούρλα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ