Πρόσκληση στην 16η (Τακτική) συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ημέρα TΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής ΄΄ zoom ΄΄

16H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2021 -