Πρόσκληση στην 14η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Απριλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., μέσω της εφαρμογής “e-presence”.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ