Πρόσκληση στην 14η (Τακτική) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ