Πρόσκληση στην 14η συνεδρίαση των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ημέρα TΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη

14H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2021 -