Πρόσκληση στην 13η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-13-28-3-2016

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ