Πρόσκληση στην 12η Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής ΄΄ zoom