Πρόσκληση στην 11η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με το σύστημα της τηλεδιάσκεψης (στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας)

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ