Πρόσκληση στη 4η για το έτος 2021 συνεδρίασης (δια περιφοράς) της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

4η ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-
ΕΙΣΗΓΗΣΗ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ΛΑΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ