Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Εργασίας & Κοιν Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στις 4 Ιουλίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 09:45 π.µ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΚΟΙΝ.-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

2366-AKRIBES-ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΠΕΡ.-ΕΠΙΤΡΟΠΗ.ΣΤ.ΕΛ..-ΠΛΑΝ.ΕΜΠΟΡ.-ΦΑΤΜΕ-ΚΑΜΠΕΡΟΓΛΟΥ

2378-AKRIBES-ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΠΕΡ.-ΕΠΙΤΡΟΠΗ.ΣΤ.ΕΛ..-ΠΛΑΝ.ΕΜΠΟΡ.-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΚΑΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ

2390-AKRIBES-ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΠΕΡ.-ΕΠΙΤΡΟΠΗ.ΣΤ.ΕΛ..-ΠΛΑΝ.ΕΜΠΟΡ.-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΓΚΙΟΥΛΗ

2394-AKRIBES-ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΠΕΡ.-ΕΠΙΤΡΟΠΗ.ΣΤ.ΕΛ..-ΠΛΑΝ.ΕΜΠΟΡ.-ΒΑΙΟΣ-ΜΠΑΤΡΑΣ2

2455-AKRIBES-ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΠΕΡ.-ΕΠΙΤΡΟΠΗ.ΣΤ.ΕΛ..-ΠΛΑΝ.ΕΜΠΟΡ.-ΗΡΑΚΛΗΣ-ΚΟΛΛΙΑΣ1

2456-AKRIBES-ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΠΕΡ.-ΕΠΙΤΡΟΠΗ.ΣΤ.ΕΛ..-ΠΛΑΝ.ΕΜΠΟΡ.-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΚΟΛΛΙΑΣ1

ΦΩΚΙΔΑ-ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΣΤΗΝ-ΠΕΡ.-ΕΠΙΤΡΟΠΗ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΚΑΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.2016

Σχολιάστε