Πρόσκληση σε συνέδριο της Αναπτυξιακής Ευβοίας στο πλαίσιο του έργου MEDeGOV

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την πρόσκληση.

Σχολιάστε