Πρόσκληση σε εξετάσεις Πρακτικού και Θεωρητικού μέρους χειριστών μηχανημάτων έργων

Πρόσκληση για εξετ ΠΡΑΚΤΙΚΗ στις 07-9-18
Πρόσκληση για εξετάσεις ΘΕΩΡΙΑ στις 06-9-18

Σχολιάστε