Πρόσκληση σε εξετάσεις συγκολλητών στη Λαμία την 01-03-2024