Πρόσκληση σε εξετάσεις χειριστών ΜΕ,Θεωρητικού Μέρους, 2ης Ειδικότητας Β Ομάδας, την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017, στη Χαλκίδα

Πρόσκληση σε εξετάσεις χειριστών ΜΕ, Θεωρητικού Μέρους, 2H EIKOTHTA B OMAΔΑΣ