7η Έκτακτη – Κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση 21-04-2023

Πρόσκληση-σε-έκτακτη_κατεπείγουσα-δια-περιφοράς-συνεδρίαση-21.04.2023

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 7ης  Συνεδρίασης (Έκτακτης -Κατεπείγουσας) της 21.04.2023

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 130_2023 ΨΡΑ47ΛΗ-ΠΨΗ

Έγκριση, βάσει του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 10 του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΦΕΚ 2938/Β/17.07.2020), για το κατεπείγον της αναγκαιότητας άμεσης λήψης απόφασης για την έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας .

ΑΠΟΦΑΣΗ 131_2023 ΨΟΛΙ7ΛΗ-896

Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας