Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση για την επιλογή αναδόχου του τμήματος Α του έργου: Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγρ/τος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2012 στην Π. Ε. Εύβοιας

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Εύβοιας αποφάσισε τη συνέχιση του διαγωνισμού χωρίς τη δημοσίευση της προκήρυξης αυτού ( άρθρο 31 οδηγίας 2004/18 ΕΚ), για το τμήμα Α του Πίνακα 1 του Παραρτήματος Α της Διακήρυξης με αριθμ 2/2012,  το οποίο αφορά παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2012. Πληροφορίες κ. Α. Καραντώνη τηλ: 2221353918.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε