Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης της εταιρείας «ΑΛΒΕΡΤΟΣ ΓΙΑΜΙΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Μ.Ε» και διακριτικό τίτλο «CNWAY- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Μ.Ε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΣΕ_ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ