Πρόσκληση πρακτικών εξετάσεων υποψήφιων Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων [14-6-2023]