Πρόσκληση πρακτικών εξετάσεων υποψήφιων Χειριστών Μηχανημάτων Έργου στις 19-10-2022 [8η ειδ. Α – Β Ομ)