Πρόσκληση πρακτικών εξετάσεων υποψήφιων Χειριστών Μηχανημάτων Έργου στις 17 – 07 – 2024 [4ης Ειδικότητας Α & Β΄ Ομάδας]