Πρόσκληση υποψηφίων χειριστών μηχανημάτων για την συμμετοχή τους στο Θεωρητικό μέρος των εξετάσεων