Πρόσκληση πρακτικών εξετάσεων υποψήφιων Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, στις 05-07-2024 [4ης Ειδικότητας Α’ & Β΄ Ομάδας]