Πρόσκληση πρακτικών εξετάσεων υποψήφιων Χειριστών Μηχανημάτων Έργου 3ης Ειδικότητας Α΄ Ομάδας (28-7-2022)