Πρόσκληση πρακτικών εξετάσεων υποψήφιων Χειριστών Μηχανημάτων Έργου – 2ης Ειδικότητας Β΄ Ομάδας (28 – 6 – 2022)