Πρόσκληση πρακτικών εξετάσεων υποψήφιων Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (19-5-2022)

24-2022--ΕΞΕΡΧ--Πρόσκλησηπρακτικώνεξετάσεωνυποψήφιων-no1(1)