Πρόσκληση μελών εξεταστικής επιτροπής Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων και Πρόσκληση υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις

6-2020--ΕΞΕΡΧ--ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΜΕΛΩΝΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣΗΛ.(1)

Σχολιάστε