Πρόσκληση για την άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Πρόσκληση για την άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας