Πρόσκληση για Συμμετοχή σε Σεμινάριο για την Ανάπτυξη και Προώθηση του Θεματικού Τουρισμού μέσω ΤΠΕ, στο πλαίσιο του έργου «MED-ROUTE – Mediterranean Route for Tourism and Culture» (Πρόγραμμα ENPI CBC MED).

Πρόσκληση για Συμμετοχή σε Σεμινάριο για την Ανάπτυξη και Προώθηση του Θεματικού Τουρισμού μέσω ΤΠΕ, στο πλαίσιο του έργου «MED-ROUTE – Mediterranean Route for Tourism and Culture» (Πρόγραμμα ENPI CBC MED).

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΠρόσκλησηΠρόγραμμα

Σχολιάστε